Siyaasadda dheelitirka xun

Nidaamyada Waaxda Adeegyada Nafaqada ee la socodka xisaabaadka qadada ardayda waxay u hoggaansamaan hagida USDA ee ku saabsan ururinta deynta akoonnada qadada iyo sidoo kale ka fogaanshaha deynta akoonnada qadada. Koontada qadadu waxay u shaqaysaa si la mid ah koontada bangiga. Lacagta waxa lagu shubaa akoontiga ka dibna sida uu ardaygu wax u gato, lacagta waxa laga saarayaa akoontiga. Koontada looma isticmaali karo sidii koontada kaadhka deynta, halkaasoo wax iibsigu ku ururo lacag bixin waqti dambe.

Siyaasadda dheelitirka xun