Xisaabaadka Qadada Ardayda

Qaabka Adeegyada Nafaqada ee lagula socdo xisaabaadka qadada ardayda waxay la jaan qaadayaan hagida USDA ee aruurinta deynta loogu talagalay koontooyinka qadada iyo sidoo kale ka fogaanshaha deynta akoonnada qadada. Koontada qadada waxay u shaqeysaa isla xisaabta bangiga. Lacagta ayaa lagu shubaa koontada ka dibna markii ay wax soo iibsadaan ardaygu sameeyo, lacagta ayaa laga goynayaa koontada. Koontada looma adeegsan doono sida koonto kaarka amaahda, halkaas oo wax iibsigu ku urursado lacag bixinta taariikh dambe.

Hoose

Dugsiga dhexe

Dugsi sare