Kuliyada iyo Xarunta Shaqada

Barnaamijyada Kulliyada iyo Xarunta Shaqada waxay kor u qaadaan waxbarashada ardayda:

  • Booqashooyinka kulliyadaha: Sannad kasta in ka badan 175 kulliyadood iyo jaamacado ayaa booqda MHS. Waa hab fiican oo ay ardaydu ku ogaan karaan wax badan oo ku saabsan dugsi oo ay eegaan haddii uu iyaga ku habboon yahay. Inta badan booqashooyinkan waxaa loo qorsheeyay inay dhacaan Sebtembar ilaa Noofambar. Waxaan leenahay tiro wakiilo ah oo soo booqda guga. Fadlan ka hubi Naviance hoosta "kulliyadaha/booqashooyinka" taariikhaha.
  • Bandhigyada la-taliyayaasha kulliyadaha: La-taliyaha kulliyadda MHS, Norma Gutierrez Shanesy, ayaa bixin doona bandhigyo sannadka oo dhan ah oo ku saabsan qorsheynta dugsiga sare kaddib ee ardayda fasalka sare.
Hawlaha Ardayga

La-talinta MHS

Saacadaha

Isniin 7:45 subaxnimo-3 galabnimo
Talaado 7:45 subaxnimo-3 galabnimo
Arbacada 7:45 subaxnimo-3 galabnimo
Khamiis 7:45 subaxnimo-3 galabnimo
Jimcaha 7:45 subaxnimo-3 galabnimo

Xiriir

Michele Johnson
Kaaliyaha, Kulliyada iyo Xarunta Shaqada
michele.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-5844


 

Macluumaadka deeqda waxbarasho

Waxaad ka arki kartaa macluumaadka deeqda waxbarasho ee Naviance. Haddii aad qabtid su'aalo, fadlan la xiriir Michele Johnson at michele.johnson@minnetonkaschools.org.