Ku saabsan Qadada

Adeegyada Nafaqada ee Minnetonka waxay ka qaybqaataan Barnaamijka Quraacda Dugsiga (SBP) iyo Barnaamijka Qadada Dugsiga Qaranka (NSLP). Laga bilaabo sannad dugsiyeedka 2023-2024, hal quraac oo maalinle ah iyo hal qadada maalinlaha ah ayaa lagu heli doonaa lacag la'aan dhammaan ardayda hoos timaada Sharciga Cunnada Dugsiga ee Bilaashka ah . Cunto kasta waa inay ku jirtaa ugu yaraan 1/2 koob oo khudrad ama khudrad ah iyo ugu yaraan 3 shay oo cunto ah si loogu tixgeliyo cunto bilaash ah. Cuntooyinka labaad, cashada, Quraacda dadka waaweyn iyo Qadada dadka waaweyn ayaa diyaar u ah iib. 

Shuruudaha Nafaqada ee Quraacda

Cuntooyinka quraacda waxaa loo qorsheeyey si waafaqsan shuruudaha SBP, iyadoo cunto kasta ay ka kooban tahay hal ilaa laba xabbo oo hadhuudh ah, ugu yaraan hal xabbo oo miro ah iyo siddeed wiqiyadood oo caano dareere ah. Quraacdu waxay diyaar u tahay dhammaan ardayda ka hor inta aanu dugsigu bilaabin sidii ku habboon, qabsashada iyo qaabka adeegga. 

Shuruudaha Nafaqeynta Qadada

Cuntooyinka qadada waxaa loo qorsheeyey si waafaqsan shuruudaha NSLP, iyada oo cunto kasta ay ka kooban tahay hal ilaa laba wiqiyadood oo hilib ama hilib beddel ah, ugu yaraan hal xabbo oo khudaar ah, khudaar, hadhuudh ama rooti iyo siddeed wiqiyadood oo caano ah. Cabbirrada adeegidda waa kuwa lagu taliyay Tilmaamaha Cuntada ee USDA. Cabbirrada adeegyadu waa ku habboon yihiin si ay uga caawiyaan ardayda in la baro sida adeeggu u ekaado. Doorashooyinka gelitaanka ayaa la bixiyaa heer kasta si ay isugu dayaan in ay la kulmaan dookhyada cuntada ee ardayda.

Bixinta vs. adeega

Xeerka federaaliga ah ee "Offer vs. Serve" wuxuu u baahan yahay in ardayda la siiyo intii la siin lahaa alaabta cuntada. Ardeydu waxay ku dooran karaan alaabta cuntada iyagoo ku salaynaya dookhooda iyadoo mid ka mid ah shaygaasi uu yahay 1/2 koob oo khudaar ama khudaar ah. Ardayda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay qaataan dhammaan cuntooyinka la bixiyo sababtoo ah waxay ku siinaysaa cunto isku dheeli tiran oo qiimaha ugu fiican ah.

Miraha iyo khudaarta

Natiijooyinka cilmi-baarista hadda waxay xoojiyaan muhiimada miraha iyo khudaarta ee cuntada. Waxaan sii wadnaa bixinta miraha iyo khudaarta kala duwan inta lagu jiro Quraacda iyo Qadada. Sannadkan, waxaan sii wadi doonnaa inaan ka iibsanno miraha iyo khudaarta Shirkadda BIX Produce Company oo aan ka qaybqaadanno Wasaaradda Difaaca Barnaamijka Wax-soosaarka Cusub . Barnaamijkan dawladeed waxa uu kaa caawinayaa in uu jabiyo kharashaadka si aanu u bixino khudaar iyo khudaar badan. Ardayda aan dooran midho ama khudaar waa inay bixiyaan kharashka cuntada aan federaalku maalgelin.

Caano

Barnaamijka cuntada dugsigeena waxaa looga baahan yahay inuu bixiyo caano ka mid ah shayada xilliga Quraacda iyo Qadada. Waxaa la bixiyaa door ah subag ama 1% caano. Qadada laga keeno guriga ama iibsiyada à la carte, qiimaha kartoonka caanuhu waa 50 senti.

Caanaha lactose-yaray

Caano-lactose-yar ayaa la siin doonaa ardayda cuntadooda iyada oo aan wax lacag ah laga qaadin codsiga qoraalka ah ee waalidka ama masuulka. Fadlan ku dar magaca, fasalka iyo dugsiga ilmaha. Codsiyada waalidka ama masuulka waxaa loo gudbin karaa Jane Bender jane.bender@minnetonkaschools.org .

Kharashka Cuntada ee aan dhamaystirnayn

"Aan dhamaystirnayn" waa erey aanu isticmaalno marka ardaygu aanu qaadan waxa USDA ay u aragto "cunto dhamaystiran". Ardaygu waa inuu qaataa ugu yaraan 1/2 koob oo khudaar ama khudaar ah iyo ugu yaraan 3 shay oo cunto ah si loogu tixgeliyo cunto bilaash ah ama "cunto dhamaystiran". Marka ardaygu aanu dooran cunto dhammaystiran, nama soo celiyaan hay'adaha dawladda dhexe iyo kuwa gobolka. Haddii aan dib naloogu soo celin kharashka cuntada, waa in aan kharashaadkaas u gudbinaa kharashka cuntada ardayga. Qiimaha cuntada ee aan dhamaystirnayn ayaa ka tarjumaysa qiimaha dhabta ah ee cuntada. 

Cunto caafimaad leh