Khayraadka Cuntada xagaaga

Arbacada, Juun 2-deeda, waxay noqon doontaa cunno qaadistii ugu dambaysay ee sannad dugsiyeedka. Waxaa jira dhowr agab oo ay heli karaan qoysaska u baahan cunto xilliga xagaaga. Waxaan sii wadi doonaa cusbooneysiinta ilaha hoos ku xusan sida lagu dhawaaqay.

ILAHA