Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo

Waxaan ku haynaa nidaam xisaabinta qadada kombuyuutarka kombuyuutarrada oo dhan. Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa sidii nidaam bangi oo maxalli ah oo loogu talagalay ardayda.

Marka cunugaada laga diiwaangeliyo Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, koontada qadada ayaa si toos ah loogu sameeyaa ilmahaaga. Lambarka badhanka ilmahaaga waxaa laga heli karaa koontadaada Helitaanka Qoyska ee Skyward oo hoos timaada Adeegga Cuntada. Inta lagu jiro waqtiga cuntada, ardayda waxay soo mari doonaan qadka, waxay ku qorayaan nambarkooda kumbuyuutar waxayna ku sheegayaan magacooda qasnajiga. Koontada ardayga waxay ku imaan doontaa shaashadda kumbuyuutarka khasnajiga iyadoo qiimaha cuntada ama iibsashada la carte laga jari doono koontada ardayga.