Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Waxaan leenahay nidaam xisaabinta cuntada oo kombuyuutar ah oo ka jira dugsiyada oo dhan. Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa sidii nidaamka bangiyada maxaliga ah ee ardayda.

Marka ardaygaaga laga diiwaan geliyo Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, akoon cunto si toos ah ayaa loo sameeyaa. Nambarka furaha ardaygaaga waxaa laga heli karaa koontadaada Skyward Family Access ee hoos timaada Adeegga Cuntada. Inta lagu jiro wakhtiga cuntada, ardaydu waxay soo mari doonaan khadka, waxay geli doonaan lambarkooda furaha furaha oo ay magacooda u sheegaan khasnajiga. Akoonka ardayga ayaa ka soo bixi doona shaashadda kombayutarka khasnajiga waxaana kharashka cuntada ama iibsashada la carte laga jari doonaa akoontiga ardayga.