Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Waxaan leenahay nidaam xisaabeedka qadada kumbuyuutarka oo ka jira dhammaan dugsiyada. Nidaamkani wuxuu u shaqeeyaa sidii nidaamka bangiyada maxaliga ah ee ardayda.

Marka ilmahaagu ka diiwaangashan yahay Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, akoon qadada ayaa si toos ah loogu samayn doonaa ilmahaaga. Lambarka furaha ilmahaaga waxa laga heli karaa koontadaada Skyward Family Access ee hoos timaada Adeegga Cuntada. Inta lagu jiro wakhtiga cuntada, ardaydu waxay soo mari doonaan khadka, waxay geli doonaan lambarkooda furaha furaha oo ay magacooda u sheegaan khasnajiga. Akoonka ardayga ayaa ka soo bixi doona shaashadda kombayutarka khasnajiga waxaana kharashka cuntada ama iibsashada la carte laga jari doonaa akoontiga ardayga.