Raadi Shaqo/Tababar

Ardayda MHS - halkan ka hel shaqo ama layliyo!

Shaqooyinka hoos ku qoran waa kuwo ka madax banaan Dugsiyada Minnetonka. Fursadahaan waxaa lagu dhejiyay halkan adeeg ahaan ardayda deegaanka iyo ganacsiyada. Ardayda ayaa mas'uul ka ah inay codsiyadooda u gudbiyaan loo-shaqeeyayaasha mustaqbalka.

Loo-shaqeeyayaasha danaynaya inay soo dhejiyaan shaqooyinka waa inay buuxiyaan foomkan .

Shaqooyinka/Furitaanka Tababarka ee Hadda

Guji xiriirinta hoose si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan boos kasta iyo sida loo codsado.

 

dhoola cadeynaya ardayda MHS.