Ciyaaraha Rec

Waxaan dhiirigelineynaa qaab nololeed firfircoon laga bilaabo da'da yar anagoo siinayna barnaamijyo iyo fasallo badan oo kala duwan oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 2-18.

Ka dooro hawlo kala duwan oo shaqsi iyo kooxeed oo hoos ku taxan

Deeqaha waxbarasho ee dhalinyarada ayaa diyaar u ah kuwa u qalma. Fadlan wac 952-401-6801 wixii macluumaad dheeraad ah.

Sawirka kooxda gabdhaha kubbadda cagta