Xarunta Qoraalka

Waxaa ka shaqeeya laba macalin oo Ingiriis ah iyo 40 arday oo u tababaran qorista, Xarunta Qoraalku waxay u furan tahay dhammaan ardayda MHS. Ardeydu waxay heli karaan jawaab celin ku saabsan qorista nooc kasta ah, dhammaan maadooyinka, iyo marxalad kasta oo habka qorista, laga bilaabo maskax-dhisidda ilaa dib-u-eegga ugu dambeeya. Dhammaan qorayaasha ayaa ka faa'iideysta inay la wadaagaan shaqada socota akhristayaasha aqoonta leh, fiirsiga leh. Waxaan la shaqaynaa 1:1 ardayda anagoo weydiinayna su'aalo, soo jeedinaya xeelado, iyo ka caawinta qorayaasha inay cadeeyaan fikradaha.

Jadwalka Socodka iyo Balamaha

Ballamadu waxay diyaar yihiin Isniinta ilaa Jimcaha 7:30-3:00. Waxaad la kulmi kartaa tababaraha qoraalka dugsiga ka hor/ka dib, saacada furan ama qadada, ama inta lagu jiro wakhtiga barroosinka. Iska diiwaan geli si aad ballan u gasho HUB. 

Si aad ballan u qabsato, hubi tilmaamahan .

Schoology

Waxaan hadda leenahay koox Schoology ah! Baro sida ballan loo sameeyo, u ogow tartamada qorista iyo fursadaha kale, oo baadh maktabadda agabka qoraalka. 

Ku biir kooxdayada Schoology

Xarunta qoraalka waxa bixisay Hay'adda Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka.

Ardayda Xarunta Qoraalka