Buug-gacmeedka ardayda

Waxaan idinku soo dhawaynaynaa MHS!

Waxaan rajeyneynaa in waqtiga aad nala joogtid uu ka buuxsami doono khibrado xiiso leh oo waxbarasho. Buugyarahayaga Ardayga ayaa loo diyaariyey inuu kaa caawiyo inaad si fiican u barato Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxay sharraxaysaa siyaasadaha iyo howlaha iskuulkaaga badankood. Fadlan si taxaddar leh u akhri oo baro waxyaabaha ku jira. Ardayda ayaa mas'uul ka ah inay ogaadaan tilmaamaha iyo siyaasadaha. Faahfaahinta macluumaadka buug-gacmeedka ama arrimaha kale ee dugsiga, fadlan la xiriir xubin kastoo shaqaalaha ka mid ah.

Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu leeyahay dhaqan wanaagsan oo heer sare ah xagga tacliinta iyo nashaadaad wada shaqeynta manhajka. Waaya aragnimo badan ayaa kuu diyaarsan oo loogu talagalay in lagu kobciyo waxbarashada, lagu dhiirrigeliyo ka qeybqaadashada, iyo adeegga foster - waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka faa'iideysato fursadahaas. Xor baad u tahay inaad la xiriirto maamulayaasha midkood. Waxaan rabnaa adiga inaad lahaato sanad dugsiyeed wanaagsan!

Jeffrey Erickson, Maamulaha
Nathaniel Gibbs, Kaaliyaha Maamulaha
Ann Hanstad, Kaaliyaha Maamulaha
Freya Schirmacher, Maamule Kuxigeenka
Ted Schultz, Agaasimaha Hawlaha

Waxqabadka Ardayda