Golaha La-talinta (SEAC)

Maxay qabataa Golaha La-talinta Waxbarashada Gaarka ah (SEAC)?

  • Waxay matalaysaa danaha ardayda baranaysa ee naafada ah laga bilaabo dhalashada ilaa da'da 21.
  • Waxay kula talisaa waaxda waxbarashada gaarka ah kaqaybgalka waalidka, arrimaha hada socda, horumarinta barnaamijka iyo mudnaanta waaxyada.
  • Waxay u shaqeysaa u doodida barnaamijyada waxbarashada gaarka ah ee tayada sare leh.
  • Waxay dhiirrigelisaa wada xiriirka ka dhexeeya qoyska, dugsiga, iyo bulshada.
  • Falalka lataliye ahaan ee Adeegyada Adeegyada Taageerada Ardayga ee ku saabsan arrimaha barnaamijka saamaynaya gaarsiinta adeegyada Waxbarashada Gaarka ah.
  • Kulmaa ku dhawaad afar jeer inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Kulamada waxaa la qabtaa 9: 00-10: 30 subaxnimo Xarunta Adeegga Degmadda.
  • Xubnaha SEAC waxaa magacaaba agaasimeyaasha waxbarashada gaarka ah ayagoo adeegsanaya habraaca dalabka si ay ugu adeegaan wakiil wakiilo ahaan labo sano, ayagoo fursad uhelaya in ay codsadaan shuruudo dheeri ah.
  • Inta ugu badan ee suurtogalka ah, xubinnimadu waa in ay noqotaa wakiil ka socda kooxaha da'da kaladuwan, naafonimada, jinsiga iyo kala duwanaanta qowmiyadeed kana turjumaya barnaamijka waxbarashada gaarka ah ee Degmada.

Kaqeybgalka Waaliddiinta Caruurta Qaata Waxbarashada Khaaska ah:

Hada waxaa socda dhisme. Macluumaad dheeri ah ayaa soo bixi doona bisha Luulyo.