Golaha La-talinta (SEAC)

Muxuu qabtaa Golaha La-talinta Waxbarashada Gaarka ah (SEAC)?

  • Waxay u taagan tahay danaha ardayda wax ka barta degmada ee naafada ah laga bilaabo dhalashada illaa da'da 21.
  • Waxay talo siisaa Waaxda Waxbarashada Gaarka ah ee ku lug lahaanshaha waalidiinta, arrimaha taagan, horumarinta barnaamijka iyo mudnaanta waaxda.
  • Waxay u adeegtaa sidii u-doodaha barnaamijyada waxbarashada gaarka ah ee tayada sare leh.
  • Waxay dhiirrigelisaa xiriirka ka dhexeeya qoyska, dugsiga, iyo bulshada.
  • Waxay u shaqaysaa lataliye ahaan Waaxda Adeegyada Taakulaynta Ardayda ee ku saabsan arrimaha ku saabsan barnaamijka saamaynta ku leh bixinta adeegyada waxbarashada gaarka ah.
  • Buuxiyo ugu yaraan afar jeer sannad dugsiyeedka. Kulamada waxaa la qabtaa 9: 00-10: 30 subaxnimo Xarunta Adeegga Degmada.
  • Xubnaha SEAC waxaa magacaaba agaasimaha waxbarashadda khaaska ah iyagoo adeegsanaya habsocod dalab ah si ay ugu adeegaan wakiil ahaan muddo labo sano ah, iyadoo fursad loo helayo inay dib u codsadaan shuruudo dheeri ah.
  • Inta ugu macquulsan ee suurtogalka ah, xubin ka noqoshada waxay meteleysaa kooxaha da 'kala duwan, naafonimada, jinsiga iyo kala duwanaanta qowmiyadeed oo ka tarjumaya barnaamijka waxbarashada gaarka ah ee Degmada.

Ka Qaybqaadashada Waalidiinta Carruurta Qaata Waxbarashada Gaarka ah:

Hada dhisme ayaa socda. Macluumaad dheeraad ah ayaa imaan doona bisha Luulyo.