Caruurnimada Gaarka ah ee Caruurta (ECSE)

Xidhitaanka rinjiyeynta midabka leh oo aan caadi ahayn

In kasta oo caruurta oo dhami ku koraan heerkooda, carruurta qaar ayaa dib u dhac ku yimaada horumarkooda. Xaaladaha caafimaad ee gaarka ah ayaa waliba saameyn ku yeelan kara koritaanka carruurta. Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore (ECSE) waxay siisaa adeegyo waxbarasho gaar ah, oo aan qiimo ugu fadhiyin, carruurta laga soo bilaabo da'da dhalashada ilaa xanaanada carruurta oo leh qaabab kala duwan oo ay ku jiraan guriga, bulshada iyo barnaamijyada caruurnimada hore ee iskuulka ku saleysan. Caruurtu waxay xaq u leeyihiin Waxbarashada Gaarka ah ee Carruurnimada Hore iyada oo loo maro qiimaynta waxbarashada khaaska ah.

Ereyga shaqaalaha barnaamijka ECSE wuxuu baartaa, qiimeeyaa oo siiyaa faragelinta hore ee carruurta yar yar, da'da dhalashada ilaa xanaanada, kuwaas oo muujiya dib-u-dhac ku yimid qaybaha guud ee garaadka, isgaarsiinta, gawaarida, laqabsashada / iscaawinta, dareenka bulshada iyo ama maqal ama aragti lumis. . Macallimiinta waxbarashadda gaarka ah ee shattiga leh ee shatiga leh, cilmiga cilmiga hadalka iyo luqadda, dhakhaatiirta jimicsiga jirka iyo shaqada, iyo khabiiro kale oo tababaran ayaa iskaashi la leh waalidiinta iyo xirfadlayaasha caruurnimada hore si:

  • Ka caawi carruurtu inay gaaraan awoodooda iyada oo loo marayo qorshayaasha barnaamijka shaqsiyeed (IFSP iyo IEP) waxay habeeyeen inay horumariyaan horumarka, kuna saleysan heerka cunug kasta ee lagu qiimeeyay shaqadiisa iyo baahidiisa.
  • Taageer oo wacyigeliya qoysaska si ay gacan uga geystaan kor u qaadida awoodaha iyo la shaqeynta caqabadaha carruurta leh baahiyo gaar ah.
  • Sii waalidiinta macluumaad ku saabsan ilaha ku saleysan bulshada ee carruurtooda.

Xiriir

Angie Kleinedler
Isuduwaha ECSE
angela.kleinedler@minnetonkaschools.org
952-401-6808

Xarunta / Khadka Imaanshaha:
952-401-6806 (Telefoon)
952-401-4022 (Fakis)

Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
4584 Wadada Vine Hill
Deephaven, MN 55331