Conor Maher

Ku saabsan Conor Maher:

  • Waxay ka bilaabatay MHS bishii Febraayo 2019
  • Wuxuu baray waxbarashada jirdhiska oo uu tababaray ciyaaro badan muddo laba sano ah Lindblom Math & Science Academy ee Chicago, Illinois
  • BASc Waxbarashada Jirka, Jaamacadda Minnesota Duluth
  • MA La-talinta, Jaamacadda Colorado Denver

Xiisaha

  • Ka caawinta ardayda xagga tacliin ahaan, bulsho ahaan, shucuur ahaan, iyo qorsheynta nolosha dugsiga sare kadib
  • Dhammaan ciyaaraha (gaar ahaan kubbadda cagta iyo Minnesota Vikings), bannaanka, ugaarsiga dhulka sare, safarka, cunto karinta
  • Waqti la qaadashada qoyska iyo asxaabta
Hawlaha Ardayga
Conor Maher

Xiriir

Conor Maher
La-taliye
Go-H
conor.maher@minnetonkaschools.org
Toos: 952-401-5819
Khadka ballanta: 952-401-5811