Amanda Wavrin

Ku saabsan Amanda Wavrin

  • Ku biiray Kulliyada MHS 2017
  • BS Cilmi-nafsiga Carruurta, Jaamacadda Minnesota 
  • La-talinta Dugsiga MS, Dugsiga Sare ee Adler 
  • Khibrad hore ee heerka dugsiga dhexe iyo sare labadaba 
  • Heerka dugsiga sare, la qorsheeyay oo la isku dubariday barnaamij talobixin oo dugsiga oo dhan ah si loogu caawiyo ardayda qorshayaasha dugsiga sare kadib
  • Wuxuu ku dadaalaa inuu horumariyo xidhiidhada la aamini karo oo uu la socdo kobaca iyo guusha si uu uga caawiyo ardayda inay gaadhaan heer sare shakhsi

Danaha 

  • Jacaylka la shaqaynta ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha dugsiga
  • Waqti la qaado qoyska, gaar ahaan ninkayga, labadayada wiil (Anders & Carter), iyo eeyga (Toby)
  • Akhriska, iskudayida makhaayado cusub saaxiibo, iyo safarka 
  • Anigoo ku faraxsan qaar ka mid ah kooxaha isboortiga aan jeclahay (Go Gophers!)
Hawlaha Ardayga
Amanda Wavrin

Xiriir

Amanda Wavrin
La-taliye
Pon-Schu
amanda.wavrin@minnetonkaschools.org
Toos: 952-401-5817
Khadka ballanta: 952-401-5811