Caafimaadka Kiimikada

Taageerada ay heli karaan ardayda iyo qoysaska Dugsiga Sare ee Minnetonka (MHS) ayaa la balaariyay si loogu daro adeegyada caafimaadka kiimikada iyadoo lala kaashanayo Xarunta La-talinta ee Xidhiidhka, mahad, qayb ahaan, deeq ka timid Iskaashiga Qoyska ee Minnetonka. Rachel Boehmke MS, LADC, LPCC, waa lataliye shati u leh khamriga iyo daroogada waxaana la heli karaa saacadaha dugsiga Isniinta-Jimcaha.

Rachel waxay qaadi kartaa tixraacyo iyada oo loo marayo kanaalo kala duwan. Gudbinta waxa laga yaabaa inay ku timaaddo xadgudub kambuyuutar, is-diritaan, oo ka yimi waalidiinta iyo macallimiinta. Shaqaalaha la-talinta iyo shaqaalaha bulshadu waxay bixiyaan xiriir toos ah si ay ardayda iyo waalidiinta uga mashquuliyaan adeegyada caafimaadka kiimikada. Ardayga iyo Rachel waxay si wadajir ah u go'aamin doonaan jadwal buuxinaya baahidooda. Ma jiro wax kharash ah oo adeegan ah, caymisna lama dalacin. Haddii faragelin heer sare ah lagama maarmaan noqoto, Rachel waxay ku siin doontaa tixraacyo iyo agab si aad ugu adeegto baahiyahaaga gaarka ah.

Haddii aad leedahay welwel caafimaad oo kiimikaad oo aan degdeg ahayn oo kugu saabsan arday ahaan ama waalid ahaan ama daryeele ahaan, la xiriir la-taliyaha ilmahaaga ama shaqaale bulsho si loogu gudbiyo Rachel. Elizabeth Hummel waa Shaqaale Bulsho oo Dugsiga waxayna kula tashan kartaa sidoo kale dariiqa ugu fiican ee walaacyadaada. Waalidiinta iyo daryeelayaasha waxay la xiriiri karaan Elizabeth iyo Rachel labadaba iimaylada hoos ku taxan.

Elizabeth Hummel oo laga helo: elizabeth.hummel@minnetonkaschools.org ama 952-401-4043

Rachel Boehmke ee: rboehmke@relatemn.org

Hawlaha Ardayga

Khayraadka Ardayda iyo Qoysaska

Khayraadka Ardayga
Kheyraadka Waalidka
Calaamadaha iyo Calaamadaha Isticmaalka
Qiimaynta

(sidoo kale loo yaqaan Qiimaynta Caafimaadka Kiimikada, Qiimaynta Isticmaalka Kiimikada, Qiimaynta Ku-tiirsanaanta Kiimikada ama Qiimaynta)

Fasalada Waxbarashada