Tonka Online

Waxbarashada Tooska ah ee Dhammaan Ardayda Minnesota

Tonka Online, wuxuu u furan yahay dhammaan ardayda Minnesota, wuxuu bixiyaa khibrad waxbarasho oo gaar ah oo leh in kabadan 50 koorso. Barnaamijkan dheeriga ah wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kalabar kalabar casharadaada ku qaadato khadka tooska ah, adoo joogaya degmadaada ama barnaamijkaaga. Haddii ardaygaagu ka diiwaangashan yahay Dugsiga Dadweynaha Minnetonka, ama uu dhigto dugsi kale oo dawladeed ama mid gaar loo leeyahay, ama uu yahay mid wax lagu barto guriga - dhammaan ardayda ku nool Minnesota way ka faa'iideysan karaan Tonka Online.

Khibrad Ayaa Isbeddelaysa

  • Koorsooyinka waxaa lagu soo saaraa guriga dhexdiisa waxaana wax ku bara macallimiinta dhabta ah ee 'Minnetonka' oo leh khibrad sannado badan ah xagga bixinta waxbarashada tooska ah iyo tan internetka.
  • Koorso kasta waxaa si gaar ah loogu talagalay barashada internetka si loo hubiyo in ardayda ay helaan khibrad aan caadi ahayn
  • Koorsooyinkeennu waxay la kulmaan filashooyinka manhajka ugu tayada sarreeya ee Degmada Dugsiga Minnetonka.
  • Macallinkaaga ayaa la heli doonaa intaad waayo-aragnimadiisu tahay si uu kuugu hago guusha.

Ka dhig Qorshahaaga 4-ta sano ah ee Shaqsiyeed mid Suurtagal ah

  • Kasbato dabacsanaan adoo ku dhammaysanaya koorsooyinka waqtigaaga gaarka ah
  • Kasbato PE-gaaga ama dhibco kale oo loo baahan yahay si aad boos uga hesho jadwalkaaga
  • Ka bood hore adoo qaadanaya fasal udiyaarin maaddo caqabad ku ah
  • Ku qufo naftaada koorso AP ah oo hel dhibcaha kulleejada
  • Ku raadso xulashooyinka la jaan qaadi kara hamigaaga

Bilaab Diiwaangelintaada

Diiwaangelintu way fududahay Tonka Online! Guji batoonka hoose ee ku habboon nooca ardaygaaga.

Xusuusin: Iyada oo kuxiran cabirka fasalka, waxaa suuragal ah in aan iska diiwaangelin karno ardayda waqtigii kama dambeysta ahaa, iyadoo la sugayo oggolaanshaha. Fadlan iimayl u dir tankaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga weydiiso diiwaan gelinta dambe.

Ardayda ka baxsan Degmadda

Loogu talagalay ardeyda fasalada 9aad ilaa 12aad ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta Degmo-Kasta

Ardayda Degmadda

Ardayda hadda dhigata dugsiga sare ee Minnetonka fasalada 9 -12 iyo kuwa cusub ee imanaya.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga