Tonka Online

Tonka Online, oo u furan dhammaan ardayda Minnesota, waxay bixisaa waayo-aragnimo waxbarasho oo gaar ah oo ka badan 50 koorso. Ardayda waxay ku shaqeeyaan shaqo koorso xiisa badan oo adag, waxay ku daraan dabacsanaan jadwalkooda waxayna khibrad ka helaan fasalada qadka tooska ah ee jawi taageero leh. Dhammaan koorsooyinka Tonka Online waxaa dhiga macallimiinteena aqoonta gaarka u leh.

Koorsooyinkayada, Macallimiinteena, Heerarkeenna Sare

Dhammaan koorsooyinka Tonka Online waxaa dhiga macallimiinteena khibradda leh, khibrad u leh bixinta khadka tooska ah iyo barashada dhaqanka. Koorso kasta waxaa loogu talagalay gaar ahaan barashada khadka tooska ah waxayna la kulmaan himilooyinka manhajka ugu tayada sareeya ee Dugsiga Iskuulka Minnetonka.

Adigoo adeegsanaya Tonka Online, waad awoodaa:

  • Qabso ama hel dabacsanaan badan deyrta adigoo dhammaystiraya koorsooyinka loo baahan yahay ama diyaarinta
  • Kusoo gudub adigoo qaadanaya fasalka diyaarinta ama naftaada ku qubeyso koorsada AP ee adag
  • Raacna xulashooyinka la jaanqaada damacyadaada ama baadho mowduuc cusub
  • Ka fogee jimicsigaaga PE ama kooraska kale ee loo baahan yahay inaad ka qaaddo jidka
  • Xaqiiji waqtiga barnaamijyada saxeexa inta lagu jiro sanadka yar iyo kan sare
Haddii ardaygaagu ka qoran yahay Iskuullada Minnetonka, dhigto dugsi kale ama guri-u-dhigto - ardaydani waxay ka faa'iideysan karaan Tonka Online.

Bilaab Diiwaangelintaada

Diiwaangelintu way fududahay Tonka Online! Guji batoonka hoose ee ku habboon nooca ardaygaaga.

Xusuusin: Iyada oo kuxiran cabirka fasalka, waxaa suuragal ah in aan iska diiwaangelin karno ardayda waqtigii kama dambeysta ahaa, iyadoo la sugayo oggolaanshaha. Fadlan iimayl u dir tankaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga weydiiso diiwaan gelinta dambe.

Ardayda ka baxsan Degmadda

Loogu talagalay ardeyda fasalada 9aad ilaa 12aad ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta Degmo-Kasta

Ardayda Degmadda

Ardayda hadda dhigata dugsiga sare ee Minnetonka fasalada 9 -12 iyo kuwa cusub ee imanaya.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga