Tirtir Shaqaalaha Taageerada Springs

Taageerada Socdaalka Degmada

Tim Greeley
Baraha Indhoole / Araga La'aan - Degmada 112

Craig Horejsi
Bare Hanuuninta iyo Dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhagoole Dhega adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay Teknolojiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka Jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta xagjirka ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallin Jir Ahaan Naafo u ah


Shaqaalaha Taageerada Dheeraadka ah

Heather Daldoul
ELL Macalin
heather.daldoul@minnetonkaschools.org
952-401-6946

Amy Horning
Shaqaalaha Bulshada
amy.horning@minnetonkaschools.org
952-401-6990

Sara Johnson
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
sara.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-6937

Brenda Van Dixhorn
Khabiirka Akhriska
brenda.vandixhorn@minnetonkaschools.org
952-401-6993

Beth McAuley
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
beth.mcauley@minnetonkaschools.org
952-401-6950


Maareeyayaasha Kiiska Gaarka ah ee Waxbarashada

Jessica Anderson
jessica.anderson@minnetonkaschools.org

Kaari Cox
kaari.cox@minnetonkaschools.org
952-401-6986

Sandra Elrod
sandra.elrod@minnetonkaschools.org
952-401-6978

Kathryn Hibbs
kathryn.hibbs@minnetonkaschools.org
952-401-6991

Delette Liin
delette.lemon@minnetonkaschools.org
952-401-6985

Kelly Phillips
kelly.phillips@minnetonkaschools.org
952-401-6989

Jennifer Stepan
jennifer.stepan@minnetonkachools.org
952-401-6978

Heather Stowman
heather.stowman@minnetonkaschools.org
952-401-6997

Katherine Wilson
katherine.wilson@minnetonkaschools.org


Shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah

Kristin Laughlin
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
kristin.laughin@minnetonkaschools.org
952-401-5045

Alyssa Engdahl
Dhakhtarka Shaqada
alyssa.engdahl@minnetonkaschools.org
952-401-6978

Talia Lehmann
Cilmi nafsiga iskuulka
talia.lehmann@minnetonkaschools.org
952-401-6988

Michele Orth
DAPE
michele.orth@minnetonkaschools.org
952-401-6928

Shelly Dekker
DAPE
shelly.dekker@minnetonkaschools.org
952-401-6928

Susan Walker
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
susan.walker@minnetonkaschools.org
952-401-6988

SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda