Nadiifi Shaqaalaha Taageeridda Springs

Caawinaada Tilmaanta ee Degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Heather Daldoul
Macallinka ELL
heather.daldoul@minnetonkaschools.org
952-401-6946

Amy Horning
Shaqaalaha Bulshada
amy.horning@minnetonkaschools.org
952-401-6990

Sara Johnson
Kalkaalisada Dugsiga
sara.johnson@minnetonkaschools.org
952-401-6937

Brenda Van Dixhorn
Khabiirka Akhriska
brenda.vandixhorn@minnetonkaschools.org
952-401-6993

Beth McAuley
Kalkaalisada Dugsiga
beth.mcauley@minnetonkaschools.org
952-401-6950


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Jessica Anderson
jessica.anderson@minnetonkaschools.org

Kaari Cox
kaari.cox@minnetonkaschools.org
952-401-6986

Sandra Elrod
sandra.elrod@minnetonkaschools.org
952-401-6978

Kathryn Hibbs
kathryn.hibbs@minnetonkaschools.org
952-401-6991

Delette Lemon
delette.lemon@minnetonkaschools.org
952-401-6985

Kelly Phillips
kelly.phillips@minnetonkaschools.org
952-401-6989

Jennifer Stepan
jennifer.stepan@minnetonkachools.org
952-401-6978

Heather Stowman
heather.stowman@minnetonkaschools.org
952-401-6997

Katherine Wilson
katherine.wilson@minnetonkaschools.org


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Kristin Laughlin
Agaasimaha Waxbarashada Gaarka ah
kristin.laughin@minnetonkaschools.org
952-401-5045

Alyssa Engdahl
Dhakhtarka shaqada
alyssa.engdahl@minnetonkaschools.org
952-401-6978

Talia Lehmann
Cilmu-nafsiyaqaanka iskuulka
talia.lehmann@minnetonkaschools.org
952-401-6988

Michele Orth
DAPE
michele.orth@minnetonkaschools.org
952-401-6928

Shelly Dekker
DAPE
shelly.dekker@minnetonkaschools.org
952-401-6928

Susan Walker
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
susan.walker@minnetonkaschools.org
952-401-6988

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda