Shaqaalaha Taageerada MMW

Lataliyeyaasha Dugsiga

Paula Erbisch
Fasalka 7
paula.erbisch@minnetonkaschools.org
952-401-5316

Laura Rosati
Fasalka 6
laura.rosati@minnetonkaschools.org
952-401-5314

Neil Dejewski
Fasalka 8
neil.dejewski@minnetonkaschools.org
952-401-5315


Taageerada Socdaalka Degmada

Tim Greeley
Baraha Indhoole / Araga La'aan - Degmada 112

Craig Horejsi
Bare Hanuuninta iyo Dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhagoole Dhega adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay Teknolojiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka Jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir ku xeel dheer isgaarsiinta xagjirka ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallin Jir Ahaan Naafo u ah


Shaqaalaha Taageerada Dheeraadka ah

Erin Brown
Shaqaalaha Bulshada / Isuduwaha 504
erin.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5330

Kari Binning
ELL Macalin
kari.binning@minnetonkaschools.org
952-401-5292

Rachel Snyder
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
rachel.snyder@minnetonkaschools.org
952-401-5313


Maareeyayaasha Kiiska Gaarka ah ee Waxbarashada

Meg Becker

meghan.becker@minnetonkaschools.org
952-401-5375

Olivia Boyer
olivia.boyer@minnetonkaschools.org
952-401-5334

Mary Callahan

Guddoomiyaha Waaxda / maareeyaha kiiska
mary.callahan@minnetonkaschools.org
952-401-5339

Sheila Deak
sheila.deak@minnetonkaschools.org
952-401-5336

David Gondeck-Becker

david.gondeck-becker@minnetonkaschools.org
952-401-5384

Lauren Jackson
lauren.jackson@minnetonkaschools.org
952-401-5333

Emily Lukens
emily.lukens@minnetonkaschools.org
952-401-5380

Jennifer Pearce
jennifer.pearce@minnetonkaschools.org
952-401-6991

Heidi Mogck
heidi.mogck@minnetonkaschools.org

Kat Scotting
katherine.scotting@minnetonkaschools.org
952-401-5369

Jennifer Stepan

Khabiirka Cilmiga-hadalka
jennifer.stepan@minnetonkaschools.org


Shaqaalaha Waxbarashada Gaarka ah

Talia Lehmann
Cilmi nafsiga dugsiga
talia.lehmann@minnetonkaschools.org
952-401-5317

Jim Williams
DAPE
james.williams@minnetonkaschools.org
952-401-5394

Erin Osgood
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
erin.osgood@minnetonkaschools.org
952-401-5398

Kathryn Prell
Dhakhtarka Shaqada
kathryn.prell@minnetonkaschools.org
952-401-5398

Elizabeth Tiedemann
Istaraatijiyad SEL
elizabeth.tiedemann@minnetonkaschools.com
952-283-8127

SSSBanner-Web

Qeybtaan

Guryaha Adeegyada Taakulaynta Ardayda