Shaqaalaha Taageerada MMW

La-taliyayaasha dugsiga

Paula Erbisch
Fasalka 7aad
paula.erbisch@minnetonkaschools.org
952-401-5316

Laura Rosati
Fasalka 6aad
laura.rosati@minnetonkaschools.org
952-401-5314

Neil Dejewski
Fasalka 8aad
neil.dejewski@minnetonkaschools.org
952-401-5315


Caawinaada Tilmaanta ee Degmada

Tim Greekley
Macallin daciif ah / Indhoole - Degmo 112

Craig Horejsi
Macallinka hanuuninta iyo dhaqdhaqaaqa - Degmada 288
952-567-8237

Natalie Kuramoto
Dhego Beel Adag
natalie.kuramoto@minnetonkaschools.org
952-401-8251

Michelle Makres
Khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada
michelle.makres@minnetonkaschools.org
952-401-8125

Erin Michael
Dhakhtarka jirka
erin.michael@minnetonkaschools.org
952-401-8124

Sara Rendall
Khabiir Isgaarsiinta Agabka ah iyo Mid Kale ah
sara.rendall@minnetonkaschools.org
952-283-8113

Jessica Connolly Russow
Maqal-yaqaan
jessica.connollyrussow@minnetonkaschools.org
952-283-8252

TBD
Macallinka Naafada ah


Shaqaalaha Taageero Dheeraad ah

Erin Brown
Shaqaalaha Bulshada / Dhismaha Isuduwaha 504
erin.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5330

Kari Binning
Macallinka ELL
kari.binning@minnetonkaschools.org
952-401-5292

Rachel Snyder
Kalkaalisada Dugsiga
rachel.snyder@minnetonkaschools.org
952-401-5313


Maareeyayaasha Kiiska Waxbarshada Gaarka ah

Meg Becker

meghan.becker@minnetonkaschools.org
952-401-5375

Olivia Boyer
olivia.boyer@minnetonkaschools.org
952-401-5334

Maryan Callahan

Madaxa waaxda / maareeyaha kiiska
mary.callahan@minnetonkaschools.org
952-401-5339

Sheila Deak
sheila.deak@minnetonkaschools.org
952-401-5336

David Gondeck-Becker

david.gondeck-becker@minnetonkaschools.org
952-401-5384

Lauren Jackson
lauren.jackson@minnetonkaschools.org
952-401-5333

Emily Lukens
emily.lukens@minnetonkaschools.org
952-401-5380

Jennifer Pearce
jennifer.pearce@minnetonkaschools.org
952-401-6991

Heidi Mogck
heidi.mogck@minnetonkaschools.org

Kat Scotting
katherine.scotting@minnetonkaschools.org
952-401-5369

Jennifer Stepan

Cilmiga barashada hadalka-Luqadda
jennifer.stepan@minnetonkaschools.org


Shaqaalaha waxbarashada gaarka ah

Talia Lehmann
Dhakhtarka cilmu nafsiga ee iskuulka
talia.lehmann@minnetonkaschools.org
952-401-5317

Jim Williams
DAPE
james.williams@minnetonkaschools.org
952-401-5394

Erin Osgood
Fududeeyaha Waxbarashada Gaarka ah
erin.osgood@minnetonkaschools.org
952-401-5398

Kathryn Prell
Dhakhtarka shaqada
kathryn.prell@minnetonkaschools.org
952-401-5398

Elizabeth Tiedemann
Istaraatiijiyadda SEL
elizabeth.tiedemann@minnetonkaschools.com
952-283-8127

SSSBanner-Web

Qeybtan

Hoyga Adeegyada Taageerada Ardayda