Diiwaangelinta Baska

Fadlan go'aanso xulashooyinka hoose ee sida ugu fiican u tilmaamaya reerkaaga oo buuxi foomka ku habboon.

Degmada

Qoysaska degmadu waa qoysas ku nool xuduuda degmo ee Minnetonka.

Labadii Miil hoosteeda (Xilligaan Waa Xiran yahay)

In ka badan Laba mayl (Hada Xidhan)

Dagmada ka baxsan

Qoysaska ka baxsan Degmooyinka waa guryo ku nool meel ka baxsan Xuduudaha Degmooyinka Iskuullada Minnetonka waxaana loo arkaa inay Isdiiwaan Gelinayaan.

  • Fadlan soo buuxi Codsiga Sannadlaha ah ee Gaadiidka si aad u dhigtid codsigaaga inaad isticmaasho joogsi bas oo jira oo ku dhex yaal xuduudaha Degmadda (ee ku saleysan helitaanka booska).
  • Fadlan la soco in haddii joogsiga basku uu ka yar yahay laba mayl u jira Dugsiga Sare ee Minnetonka, qoysaska diiwaangashan furan ayaa la qiimayn doonaa khidmadda gaadiidka baska.

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir Waaxda Gaadiidka taleefanka 952-401-5023.

Codsiga Gaadiidka Ka Baxsan Degmada (Hadda Waa Xidhan yahay)


Su'aalo?

Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan gaadiidka MHS, fadlan kala xiriir Gaadiidka 952-401-5023.Macluumaadka Gaadiidka