Diiwaangelinta Basaska

Fadlan go'aan ka gaadh xulashooyinka hoose ee si fiican u tilmaamaya reerkaaga oo buuxi foomka ku habboon.

Degmada

Qoysaska degmada gudihiisa ku nool waa qoysas deggana xudduudaha degmada Dugsiga Minnetonka.

Labadii Miil hoosteeda (Xilligaan Waa Xiran yahay)

In ka badan Laba mayl (Hada Xidhan)

Ka baxsan Degmada

Qoysaska ka baxsan Degmadu waa qoysas deggana bannaanka Xuduudaha Dugsiga Minnetonka ee Degmada waxaana loo tixgeliyaa inay ka diiwaangashan yihiin Furan.

  • Fadlan buuxi Codsiga Sannadlaha ah ee Gaadiidka si aad u dhigto codsigaaga inaad ku isticmaasho joogsiga baska jira ee ku yaal xudduudaha Degmada Dugsiga (oo ku saleysan helitaanka boosaska).
  • Fadlan la soco haddii joogsiga baska degani uu wax ka yar laba mayl u jiro Dugsiga Sare ee Minnetonka, qoysaska ka diiwaangashan furan ayaa la qiimeyn doonaa khidmadda gaadiidka baska.

Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan la xiriir Waaxda Gaadiidka lambarka 952-401-5023.

Codsiga Gaadiidka Ka Baxsan Degmada (Hadda Waa Xidhan yahay)


Su'aalo?

Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid gaadiidka MHS, fadlan kala xiriir Gaadiidka 952-401-5023.Macluumaadka Gaadiidka