Ku soo dhawoow Tonka Fastpitch

Isu diyaari guga 2024! Waa kuwan taariikho muhiim ah oo aad ku dari karto jadwalkaaga:
  • Kulanka Ciyaartoyga Xiliga ka horeeya waa Febraayo 7 ee Kulliyada & Xarunta Shaqada ee MHS. Dooro mid ka mid ah labada wakhti, 7:40 subaxnimo ama 2:45 galabnimo
  • Isku dayo waa Maarso 11-16 gudaha MHS Dome , 5-7 galabnimo dhammaan ciyaartoyda MHS ee fasalada 9-12*
  • Fasalka 8aad Pitchers Keliya kuwa xiisaynaya inay isku dayaan kooxda Fastpitch MHS waa inay la xiriiraan Coach Wiig KA HOR ilaa Maarso 9 si ay u helaan macluumaadka dhaafitaanka.
  • Xiliga Fastpitch MHS waxa uu socdaa March 11-June 1
diiwaangelinta/Khidmadaha
  • Kharashka diiwaangelinta dhaqdhaqaaqa kubbadda fudud waa $125 oo lagu daray hal mar kharashka ka qaybgalka sannad dugsiyeedka oo ah $75 . Haddii ciyaartoygu aanu koox samayn, lacag celin buuxda ayaa la siinayaa. Isticmaal xiriiriyaha isdiiwaangelinta ee hoose.
  • Haddii aad hore u bixisay $75 khidmadda ka qaybgalka oo aad buuxisay foomka u-qalmitaanka ciyaaraha sannad dugsiyeedkan, markaa waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad buuxiso kaarka degdegga ah ee cusub oo aad bixiso $125 kharashka dhaqdhaqaaqa kubbadda fudud.
  • Markaad isdiiwaangeliso, hubi inaad buuxiso Foomka Xiriirka Ciyaartoyga/Waalidka ee hoose.
  • Deeq waxbarasho ayaa diyaar ah. Fadlan la xidhiidh Coach Wiig ama la taliyaha dugsigaaga haddii loo baahdo gargaar dhaqaale.

Riix si aad u diwaangeliso foomka xiriirka waalidka ciyaaryahan

Qalabka

Dhammaan ardaydu waa inay keenaan kabo ordaya, dharka ciyaaraha iyo galoofyada dhammaan dhaqamada.

Filashooyinka

Ciyaartoyda oo dhan waxaa laga filayaa inay ka soo qaybgalaan dhammaan dhaqamada iyo ciyaaraha. Ciyaartoyda waa inay ogeysiiyaan Mary Beth Wiig ka hor wakhtiga khilaaf kasta.

isboortiga jirka loo baahan yahay

Dhammaan ardayda ka qaybqaadanaysa ciyaaraha MSHSL waxa looga baahan yahay inay haystaan Jimicsiga u-qalmitaanka Isboortiga oo gal ah dugsiga sare ee Minnetonka. Foomkan waxa uu u fiican yahay 3 sano oo ka qaybqaadasho ah laga bilaabo taariikhda imtixaanka waana in uu jiraa ilaa dhamaadka xilliga ka qayb qaadashadaada ciyaaraha. Haddii aad u baahan tahay inaad hubiso taariikhda jir ahaaneed ee ardaygaaga, waxaad ku samayn kartaa Student Skyward, ama iimayl ku soo dir codsigaaga jane.mcgowan@minnetonkaschools.org

Jadwalka Ciyaarta

Varsity Junior Varsity B Kooxda dhamaan kooxaha

Minnetonka Fastpitch

Shaqaalaha tababarka

Tababaraha kooxda Varsity
Mary Beth Wiig
marybeth.wiig@minnetonkaschools.org

Kaaliyaha Tababaraha Varsity
Teresa Johnson
teresa.johnson@minnetonkaschools.org

Tababaraha Varsity Junior
Stacie Olson
Stacie.Olson@minnetonkaschools.org

Tababaraha Kooxda B
Micayla Moore
micayla.moore@minnetonkaschools.org

Twitter