Taageerada Ardayda

Dugsiyada Minnetonka waxaa ka go'an inay bixiyaan jawi dugsi oo ay dhammaan ardaydu ku dareemaan ammaan, soo dhawayn, taageero iyo aqbalaad. Tani waxay ka dhigan tahay arday kastaa inuu dareemo in la maqlo, la ixtiraamo, lagu daro, la qiimeeyo oo lagu xidho bulshada Dugsiyada Minnetonka- dareenka ay ka tirsan yihiin.

Intaa waxaa dheer, degmadu waxay wanaajin doontaa oo ay wanaajin doontaa adeegyada lagu taageerayo ardayda aan la matalin. Wadahadalka lala yeelanayo ardayda, waalidiinta iyo bulshada ayaa qayb ka noqon doona shaqadan, waxaana tillaabooyin waxqabad gaar ah lagu beegsan doonaa si wax looga qabto meelaha loo aqoonsaday taageero dheeri ah.

Fursad Waxbarasho iyo Helitaanka

Dugsiyada Minnetonka waxay wanaajin doonaan nidaamyada iyo qaab dhismeedka isgaadhsiinta, gelitaanka iyo diiwaangelinta koorsooyinka aadka ugu adag ee ardayda aan la matalin. Dib u eegis dhamaystiran ayaa lagu samayn doonaa hababka meelaynta hadda iyo diiwaangelinta koorsooyinkan.

Khudbadaha Martida iyo Dhacdooyinka

Dugsiyada Minnetonka waxay siin doonaan ardayda iyo qoyskooda fursad ay kaga qayb qaataan dhacdooyinka ku salaysan mawduucyada la xidhiidha kala duwanaanshaha, sinnaanta iyo ka mid noqoshada. Kuwani waxay noqon doonaan kuwo da'da ku habboon, oo ku xiran manhajka waxayna muujin doonaan doodo furan.