Taageerada Ardayda

Dugsiyada Minnetonka waxaa ka go'an inay bixiyaan jawi iskuul oo ardayda oo dhami dareemaan amaan, soo dhaweyn, taageerid iyo aqbalaad. Tan macnaheedu waa arday kastaa wuxuu dareemayaa maqal, ixtiraam, ka mid ahaansho, qiimeyn iyo xiriir la leh bulshada Dugsiyada Minnetonka - dareen ah inuu ka tirsan yahay

Intaa waxaa sii dheer, Degmadu waxay horumarin doontaa oo sare u qaadi doontaa adeegyada lagu taageerayo ardayda liidata. Wadahadalka lala yeelanayo ardayda, waalidiinta iyo bulshada ayaa qeyb ka noqon doona shaqadan, talaabooyin gaar ah oo ficil ahna waxaa lala beegsan doonaa wax ka qabashada meelaha loo aqoonsaday taageerada dheeraadka ah.

Fursadda iyo Helitaanka Aqoonta

Dugsiyada Minnetonka waxay horumarin doonaan nidaamyada iyo qaababka isgaarsiinta, marin u helka iyo isqorista koorsooyinkooda ugu adag ee loogu talo galay ardayda liidata. Dib-u-eegis dhammaystiran ayaa lagu samayn doonaa hababka meelaynta hadda jira iyo diiwaangelinta koorsooyinkan.

Martida Hadalka iyo Dhacdooyinka

Dugsiyada Minnetonka waxay ardayda iyo qoysaskooda siin doonaan fursad ay kaga qayb galaan dhacdooyinka ku saleysan mowduucyada la xiriira kala-duwanaanta, sinnaanta iyo ka-mid noqoshada. Kuwani waxay noqon doonaan kuwo ku habboon da'da, kuxiran manhajka iyo muujinta doodo furan.