Koorsooyinka Xagaaga

Tonka Online fills your summer with possibilities

Tonka Online is a fully online program and is therefore unaffected by the current COVID-19 restrictions. Take advantage of our online expertise and fill your summer with possibilities!

Fill Your Summer with Possibilities

With Tonka Online, you complete coursework at your own pace, at whatever time you choose, all in the comfort of your own study space. Using innovative online learning tools like Schoology, you will complete work, collaborate with classmates, discuss topics with teachers and gain frequent feedback through online assessments.

Summer courses are available to 8-12 grade students in Minnesota! Tonka Online is open to all students who are enrolled in the Minnetonka School District, attend another public/private school or are home-schooled.

Diiwaangelinta

Registration for Summer 2020 is currently closed.

Xusuusin: Iyada oo kuxiran cabirka fasalka, waxaa suuragal ah in aan iska diiwaangelin karno ardayda waqtigii kama dambeysta ahaa, sugitaanka oggolaanshaha. Fadlan iimayl u dir tankaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga weydiiso diiwaan gelinta dambe.

 

Ardayda ka baxsan Degmadda

Loogu talagalay ardeyda fasalada 9aad ilaa 12aad ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta Degmo-Dibadeed

In-District Students (MHS)

For students currently enrolled in Minnetonka High School grades 9-12.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

In-District Students (MME/MMW)

For MME/MMW students in 8th grade interested in attending a summer course.

MME/MMW Registration

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga