Koorsooyinka Xagaaga

Tonka Online ayaa xagaaga ku buuxisa fursadaha

Tonka Online waa barnaamij toos ah oo toos ah khadka internetka sidaas darteedna wax saameyn ah kuma yeelan xannibaadaha hadda jira ee COVID-19. Ka faa'iidayso khibradaheena internetka oo ku buuxi xagaagaaga fursado!

Buuxi Xagaagaaga fursadaha

Adigoo adeegsanaya Tonka Online, waxaad ku dhammaystirtaa shaqo koorsada xawaarahaaga, waqti kasta oo aad doorato, dhammaantood waxay kuxiran yihiin raaxada goobtaada waxbarasho. Adeegsiga aaladaha wax lagu barto ee internetka sida Schoology, waad dhameystiri doontaa shaqada, waxaad wadashaqayn la samayn doontaa ardayda aad iskuulka la dhigato, mowduucyada kala tashataa macallimiinta oo aad ku heli doontaa jawaab celin joogto ah iyadoo loo marayo qiimeynta onlaynka ah.

Koorsooyinka xagaaga waxaa loo heli karaa ardayda dhigata fasalka 8aad ee Minnesota ! Tonka Online wuxuu u furan yahay dhammaan ardayda ka diiwaangashan degmada Iskuullada Minnetonka, dhigta iskuul kale / dugsi gaar loo leeyahay ama guri-u-dhigta.

Diiwaangelinta

Diiwaangelinta Xagaaga 2020 ayaa hadda xiran.

Xusuusin: Iyada oo kuxiran cabirka fasalka, waxaa suuragal ah in aan iska diiwaangelin karno ardayda waqtigii kama dambeysta ahaa, iyadoo la sugayo oggolaanshaha. Fadlan iimayl u dir tankaonline@minnetonkaschools.org si aad wax uga weydiiso diiwaan gelinta dambe.

Ardayda ka baxsan Degmadda

Loogu talagalay ardeyda fasalada 9aad ilaa 12aad ee gobolka Minnesota oo dhan.

Diiwaangelinta Degmo-Kasta

Ardayda Dagmada (MHS)

Ardayda hadda dhigata dugsiga sare ee Minnetonka fasalada 9aad ilaa 12aad.

Diiwaangelinta Ardayda MHS

Ardayda ku Sugan Degmada (MME / MMW)

Loogu talagalay ardayda MME / MMW ee fasalka 8aad ee xiiseynaya inay galaan koorso xagaaga.

Diiwaangelinta MME / MMW

Ardayda Tonka Onlineka ah ee ka shaqeeya guriga