Preschool & ECFE Guriga Furan 2024

Ma xiisaynaysaa inaad dhigato dugsiga barbaarinta ee Minnetonka ama Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore ee deyrta?

Nagu soo biir Minnetonka Preschool & ECFE Guriga Furan Sabtida, Janaayo 27, 2024 laga bilaabo 9:30-11:30 subaxnimo Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka .

  • La kulan macalimiinta
  • Fasalada dalxiiska
  • Weydii su'aalo
  • Ka qaybgal kulan xog
    • 9:45 subaxnimo ama 10:30 subaxnimo
    • Xanaanada carruurta waxaa la bixin doonaa inta lagu jiro kulammada macluumaadka.

Soo hel fursadaha ku sugaya bartaada da'da yar ee Waxbarashada Beesha Minnetonka.

Dhacdada waa lacag la'aan waxaana kafaala qaaday Minnetonka Preschool PTO iyo ECFE Advisory Council.


 

Diiwaangelinta sanad dugsiyeedka 2024-25 waxa uu furmayaa Khamiista, Febraayo 1, 7:30 subaxnimo.